×

قیمت اجاره سند برای زندانی

3.5 / 5 ( 251 امتیاز ) گروه کاروکستر با ارائه معتبر ترین سند های ملکی و منصفانه ترین قیمت اجاره سند برای زندانی در خدمت شما می باشد. سند چیست؟ ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: «سند عبارت است از…

اجاره سند جهت ضمانت زندانی

4 / 5 ( 201 امتیاز ) گروه کاروکستر با ارائه معتبر ترین سند های ملکی و منصفانه ترین قیمت اجاره سند جهت ضمانت زندانی و متهم در خدمت شما می باشد. سند چیست؟ ماده 1284 قانون مدنی سند را چنین تعریف می کند: «سند عبارت…

ضمانت زندانی در دادگاه

4.3 / 5 ( 245 امتیاز ) ضمانت زندانی در دادگاه – سندی که برای آزادی زندانی و متهم، در دادگاه و دادسرا توسط سندگذار، به قاضی و یا بازپرس پرونده ارائه می شود تا روند آزادی آنها به صورت قانونی طی شود، سند اجاره…

ضمانت متهم با سند ملکی

4.4 / 5 ( 273 امتیاز ) ضمانت متهم با سند ملکی – سندی که برای آزادی زندانی و متهم، در دادگاه و دادسرا توسط سندگذار، به قاضی و یا بازپرس پرونده ارائه می شود تا روند آزادی آنها به صورت قانونی طی شود، سند…

وثیقه گذار برای دادسرا

4.3 / 5 ( 118 امتیاز ) وثیقه گذار برای دادسرا شخصی است که با حضور در دادگاه و دادسرا، با ارائه سند خود به عنوان کفیل برای متهم و زندانی ظاهر می شود. و باعث آزادی او از زندان می شود.   خدمات این…

اجاره سند معتبر

4.4 / 5 ( 153 امتیاز ) از دیگر خدمات گروه کاروگستر اجاره سند معتبر برای دادگاه و دادسرا می باشد. سندی که ملکی باشد، ششدانگ باشد، بدون مشکل و سالم باشد و بتواند مبلغ قرار وثیقه را به راحتی پوشش دهد، سند معتبر ملکی…

Call Now Buttonتماس برای مشاوره رایگان